Cota de matrícula

Matrículas

Individual 38,40€
Mañás
(hasta las 15:00)
38,40€
Mozo/a (16 a 20 anos) 38,40€
Terceira Idade (>60 anos) 38,40€
Familiar 38,40€

(*) Novas matriculacións triple matrícula (enténdese nova matriculación cando un antigo aboado se dou de baixa nos últimos 12 meses)

Abonos

Mensuais

Individual 32,54€
Mañás
(Luns a Venres ata as 15:00 agas festivos)
22,29€
Mozo/a (16 a 20 anos) 21,44€
Terceira idade (>60 anos) 20,73€

Abono Mensual

Familiar

Titular 30,69€
Cónyuge 5,82€
Hijo de 6 a 17 años (inc.) 5,82€
Hijos de 0 a 5 años (inc.) gratis

Entradas puntuais

(no abonados)

Adulto 5,60€
Infantil 2,87€
Terceira idade 2,87€

A xente non abonada que acceda con entrada puntual dun día terán dereito ao uso das piscinas nas zonas reservadas para uso libre, e para o uso da sala de fitness exclusivamente.

Cursos

Natación

Trimestral 1 día/sem. Abonado: 24,15€/trimestre
Trimestral 1 día/sem. Non abonado: 48,31€/trimestre
Trimestral 2 días/sem. Abonado: 48,31€/trimestre
Trimestral 2 días/sem. Non abonado: 96,61€/trimestre
Natación terapéutica 2 días/sem. Abonado: 22,53€/mes
Natación terapéutica 2 días/sem. No abonado: 45,06€/mes
Natación terapéutica 3 días/sem. Abonado: 32,03€/mes
Natación terapéutica 3 días/sem. No abonado: 64,47€/mes

Cursos

Tenis

Nenos/as 1 día/sem. Abonado/a: 31,35€/trimestre
Nenos/as1 día/sem. Non abonado/a: 62,69€/trimestre
Nenos/as 2 días/sem. Abonado/a: 62,69€/trimestre
Nenos/as 2 días/sem. Non abonado/a: 125,37€/trimestre
Adultos/as 2 días/sem. Abonado/a: 72,29€/trimestre
Adultos/as 2 días/sem. Non abonado/a: 144,58€/trimestre

1