Cota de matrícula

Matrículas

Individual 38,05€
Mañás
(hasta las 15:00)
38,05€
Mozo/a (16 a 20 anos) 38,05€
Terceira Idade (>60 anos) 38,05€
Familiar 38,05€

(*) Novas matriculacións triple matrícula (enténdese nova matriculación cando un antigo aboado se dou de baixa nos últimos 12 meses)

Abonos

Mensuais

Individual 32,25€
Mañás
(Luns a Venres ata as 15:00 agas festivos)
22,09€
Mozo/a (16 a 20 anos) 21,25€
Terceira idade (>60 anos) 20,54€

Abono Mensual

Familiar

Titular 30,42€
Cónyuge 5,77€
Hijo de 6 a 17 años (inc.) 5,77 €
Hijos de 0 a 5 años (inc.) gratis

Entradas puntuais

(no abonados)

Adulto 5,55€
Infantil 2,84€
Terceira idade 2,84€

A xente non abonada que acceda con entrada puntual dun día terán dereito ao uso das piscinas nas zonas reservadas para uso libre, e para o uso da sala de fitness exclusivamente.

Cursos

Natación

Trimestral 1 día/sem. Abonado: 23,93€/trimestre
Trimestral 1 día/sem. Non abonado: 47,88€/trimestre
Trimestral 2 días/sem. Abonado: 47,88€/trimestre
Trimestral 2 días/sem. Non abonado: 95,75€/trimestre
Natación terapéutica 2 días/sem. Abonado: 22,33€/mes
Natación terapéutica 2 días/sem. No abonado: 44,66€/mes
Natación terapéutica 3 días/sem. Abonado: 31,75€/mes
Natación terapéutica 3 días/sem. No abonado: 63,90€/mes

Cursos

Tenis

Nenos/as 1 día/sem. Abonado/a: 31,07€/trimestre
Nenos/as1 día/sem. Non abonado/a: 62,13€/trimestre
Nenos/as 2 días/sem. Abonado/a: 62,13€/trimestre
Nenos/as 2 días/sem. Non abonado/a: 124,26€/trimestre
Adultos/as 2 días/sem. Abonado/a: 71,65€/trimestre
Adultos/as 2 días/sem. Non abonado/a: 143,29€/trimestre

1