Cota de matrícula

Matrículas

Individual 38,90€
Mañás
(hasta las 15:00)
38,90€
Mozo/a (16 a 20 anos) 38,90€
Terceira Idade (>60 anos) 38,90€
Familiar 38,90€

(*) Novas matriculacións triple matrícula (enténdese nova matriculación cando un antigo aboado se dou de baixa nos últimos 12 meses)

Abonos

Mensuais

Individual 32,97€
Mañás
(Luns a venres ata as 15:00h agás festivos)
22,58€
Mozo/a (16 a 20 anos) 21,72€
Terceira idade (>60 anos) 21€

Abono Mensual

Familiar

Titular 31,09€
Cónyuge 5,90€
Hijo de 6 a 17 años (inc.) 5,90€
Hijos de 0 a 5 años (inc.) gratis

Entradas puntuais

(no abonados)

Adulto 5,67€
Infantil 2,91€
Terceira idade 2,91€

A xente non aboada que acceda con entrada puntual dun día, terá dereito ao uso das piscinas nas zonas reservadas para uso libre, e para o uso da sala de fitness exclusivamente.

Cursos

Natación

Trimestral 1 día/sem. Abonado: 24,46€/trimestre
Trimestral 1 día/sem. Non abonado: 48,94€/trimestre
Trimestral 2 días/sem. Abonado: 48,94€/trimestre
Trimestral 2 días/sem. Non abonado: 97,86€/trimestre
Natación terapéutica 2 días/sem. Abonado: 22,82€/mes
Natación terapéutica 2 días/sem. No abonado: 45,64€/mes
Natación terapéutica 3 días/sem. Abonado: 32,45€/mes
Natación terapéutica 3 días/sem. No abonado: 65,31€/mes

Cursos

Tenis

Nenos/as 1 día/sem. Abonado/a: 31,76€/trimestre
Nenos/as1 día/sem. Non abonado/a: 63,51€/trimestre
Nenos/as 2 días/sem. Abonado/a: 63,51€/trimestre
Nenos/as 2 días/sem. Non abonado/a: 127€/trimestre
Adultos/as 2 días/sem. Abonado/a: 73,23€/trimestre
Adultos/as 2 días/sem. Non abonado/a: 146,46€/trimestre

1